اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

1 دیدگاه

  1. مقایسه‌ افراد مثبت ➕ با افراد منفی ➖ ➕ همیشه برنامه دارد. ➖ همیشه بهانه دارد. ➕ خود جزئی از جوابهاست ➖ خود بخشی از مشکلات است. ➕ در کنار هر سنگی سبزه‌ای می‌بیند. ➖ در کنار هر سبزه‌ای سنگی می‌بیند. ➕ برای هر مشکلی راهکاری می‌یابد. ➖ برای هر راهکاری مشکلی می‌بیند. ➕ دوستی‌ها را زیاد می‌کند. ➖ دشمنی‌ها را زیاد می‌کند. ➕ می‌گوید اجازه بده انجام‌پذیر است. ➖ می‌گوید نمی‌توانم انجام‌پذیر نیست. ➕ با صبر مشکلات را حل می‌کند. ➖ با خشم مشکلات را زیاد می‌کند.
    پاسخ

ارسال یک نظر